Poštovani roditelji/skrbnici,
imam potrebu da vam se obratim, te da vas mogu pozdraviti na početku nastavnog procesa u drugom polugodištu, zaželjeti vama i vašoj djeci puno sreće, zdravlja i zajedničkog uspjeha u radu.
Kao što vidite, nastavni proces u drugom polugodištu počeo je na vrijeme, to jest u ponedjeljak, 10.1.2022. godine, uživo sa učenicima u školi. Nastava u drugom polugodištu, nažalost počela je u istim okolnostima kao i početak nove školske godine. Naime, svi smo svjesni da živimo u vrijeme prisutne opasnosti od koronavirusa, koja je nažalost sve više prisutna i kod mlađe populacije, pa čak i kod djece. Na početku školske godine, učitelji i razrednici su vas upoznali s ” Uputama za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini”(u daljnjem tekstu UPUTE), u kojima se nalaze preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u školama u uvjetima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19, a sve s ciljem osiguravanja što sigurnih uvjeta izvođenja odgojno-obrazovnog rada.
Epidemiolozi sustavno ukazuju na činjenicu da je učenik u školi siguran kao i kod kuće. Ovdje treba napomenuti da su iznimka učenici koji spadaju u izrazito rizične skupine za koje je preporučeno, da tijekom epidemije COVID-19, nastavu isključivo prate na daljinu.
Za takve učenike odgojitelji će roditeljima pružiti pomoć i podršku, a škola će za te učenike osigurati sudjelovanje u nastavi na daljinu.
Za sve ostale učenike nastava u drugom polugodištu, kao i u prvom održava se u školi (sat traje 45 minuta, a veliki odmor 15 minuta, te su osigurani obroci u kuhinji), a ako to epidemiološka situacija bude zahtijevala s ciljem smanjenja komunikacije između učenika, moguće je izvođenje nastave po mješovitom modelu (dijelom u školi, dijelom na daljinu) ili u krajnjem slučaju samo na daljinu.
Kao što sam već napomenuo, zbog sigurnosti učenika u školi u Uputama su preporučene mjere kojih se svi, a to znači i roditelji/skrbnici učenika, trebaju pridržavati.
Na web stranici naše škole, nalaze se Upute s mjerama vezanim uz dovođenje i odvođenje učenika, potrebu mjerenja i evidentiranja temperature učenika svakog dana prije odlaska u školu (ovu mjeru smo ponovo uveli zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a i zbog naređenja sanitarne inspekcije koje obilaze škole u vezi provjere poštivanja Uputa od strane škole), pravila kojih se trebaju pridržavati  (na primjer, fizički razmak, različito vrijeme ulaska u školu, posebni ulazi u školu i slično).
Vi kao roditelji/skrbnici morate biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati svih mjera te da svako nepridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze, te zatvaranja škola.
Stoga vam ponovo preporučujem da sa svojom djecom, bez obzira na dob djeteta, što više razgovarate o onome što treba činiti da zaštite svoje , ali i zdravlje članova obitelji, vršnjaka i drugih.
Roditelji/skrbnici učenika koji neće moći dolaziti u školu ili onih koji će možda nastavu pratiti na daljinu, trebaju svom djetetu biti pomoć i podrška.
Kao u prvom, tako će i u drugom polugodištu za sve učenike kojima je potrebno biti  organizirana dopunska i dodatna nastava.
Iako je roditeljima/skrbnicima ograničena mogućnost ulaska u školu, vi imate obvezu pratiti napredovanje svog djeteta, stoga je i u drugom polugodištu predviđena komunikacija učitelja/nastavnika s roditeljima. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u komunikaciji s učiteljima/nastavnicima, preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.
Učenika ima obvezu pohađanja nastave, a roditelj/skrbnik ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti ili zatražiti izostanak sukladno Pravilniku o pedagoškim mjerama.
 Na kraju svima želim poručiti da nas u našim zadaćama, za nastavni proces u drugom polugodištu, nadahnjuju pozitivne strane povratka učenika u školu kao i saznanje da je školsko okružje prirodno okružje, koje je ključno za razvoj učenika u kojem se oni osjećaju najbolje.
U tom ozračju svima nama želim poticajno okružje te uspješan početak nastavnog procesa u drugom polugodištu. 
Zato vas pozivam da svojim ozbiljnim odnosom (svi zajedno) prema svemu gore navedenom, ne dozvolimo da dođe do prekida redovnog nastavnog procesa i prelaska na on line nastavu, to jest nastavu na daljinu te da ne dozvolimo širenje koronavirusa, te opake zarazne bolesti.
Za sva pitanja, prijedloge, sugestije, podrške u radu i za sve drugo, kao i do sada ja i moji djelatnici stojimo vam na raspolaganju.
     ŽIVI I ZDRAVI BILI, TE BUDIMO I OSTANIMO ODGOVORNI!
Bila, 11.1.2022. godine                                                                                                         Ravnatelj škole :
                                                                                                                                                   Vinko    Bošnjak