Pravilnik o praćenju napredovanja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi PREUZETI

Dopuna Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi PREUZETI

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi PREUZETI

Pravilnik o natjecanjima i smotri učenika osnovnih i srednjih škola PREUZETI

Pravilnik o izboru, imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola SBK  PREUZETI

Pravilnik o izboru, ustroju i radu školskih odbora PREUZETI

Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole PREUZETI

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi PREUZETI

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi PREUZETI

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole PREUZETI

Kriteriji i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u kantonu Središnja Bosna PREUZETI

Pregled rada izvannastavne aktivnosti PREUZETI 

Upute za početak nastave u 2021./2022. PREUZETI

Kriterije i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela noreme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB PREUZETI

Kriteriji za oslobađanja učenika od plaćanja naknada i trošarine – parcipacije PREUZETI

Obvezni program za djecu u godini prije polaska u školu PREUZETI

Okvirni izvedbeni Program predškole HNPP PREUZETI