RASPORED ZA 3.a
trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1.sat 8:00 – 8:45 Vjeronauk TZK-a Hrvatski jezik Matematika Hrvatski jezik
2.sat 8:50 – 9:35 Hrvatski jezik TZK-a Matematika Hrvatski jezik Matematika
3.sat 9:40 – 10:25 Engleski jezik Matematika Priroda i druš. Engleski jezik Priroda i druš.
4.sat 10:45 – 11:30 Glazbena kult. Hrvatski jezik Likovna kultura TZK-a Vjeronauk
5.sat 11:35 – 12:20 Dodatna nas. Sat odjela 
6.sat 12:25 – 13:10 Dopunska nas.