Statut škole PREUZETI

Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole “Bila” PREUZETI

Godišnji plan rada škole za 2023./2024. godinu PREUZETI

Pravila ponašanja u školskoj športskoj dvorani i školskom igralištu PREUZETI

Poslovnik o radu školskog odbora Osnovne škole “Bila” Vitez PREUZETI

Pravilnik o radu Vijeća roditelja Osnovne škole “Bila” PREUZETI

Pravilnik o radu Vijeća učenika u Osnovnoj školi “Bila” PREUZETI

Pravilnik o radu Osnovne škola “Bila” PREUZETI

Pravilnik o kućnom redu PREUZETI

Pravilnik o pedagoškim mjerama PREUZETI

Protokol o međusobnoj suradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u obitelji za općinu Vitez PREUZETI

Pravilnik o video nadzornom sustavu PREUZETI