RASPORED ZA 6.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Glazbena k.

2.sat

8:50 – 9:35

Geografija

Engleski jezik

Povijest

Hrvatski jezik

Informatika

3.sat

9:40 – 10:25

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Engleski jezik

Informatika

4.sat

10:45 – 11:30

Matematika

Likovna k.

Geografija

Matematika

Povijest

5.sat

11:35 – 12:20

TZK

Matematika

TZK

Tehnička k.

Sat odjela

6.sat

12:25 – 13:10

Vjeronauk

Priroda

Hrvatski jezik

Priroda

Njemački jezik