Zaključci s 4.sjednice Vijeća roditelja

4. sjednica Vijeća roditelja OŠ „Bila“ održana je u petak 19. siječnja 2024. godine u prostorijama škole s početkom u 17,00 sati.  – Nazočni članovi vijeća: Dejan Rajić, Saša Rajković, Danijel Dotlo, Jasna Rabljenović, Maja Gudelj-Krišto, Željko Kajić, Mario...

Mjere za poboljšanje rada škole

MJERE ZA POBOLJŠANJE RADA ŠKOLE U CJELINI  ( učenje, vladanje, slobodne aktivnosti, dopunska i dodatna nastava i drugo)  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE USPJEHA :  Što učiniti da bi rad učenika bio kontinuiran i kvalitetniji, da bi postigli bolje rezultate:  1.Pored...

Izvješće o radu škole za prvo polugodište u šk.2023./2024.godini

Školska 2023./2024.godina, započela je na vrijeme u ponedjeljak, 4. rujna 2023. godine. Nastavni proces obavljao se u dvije smjene sve do 11. prosinca 2023. godine, kada smo prešli na “probni” rad u jednoj smjene sve do završetka nastave u I. polugodištu,...