RASPORED ZA 6.c

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Glazbena k.

Hrvatski jezik

2.sat

8:50 – 9:35

TZK

Matematika

Hrvatski jezik

Povijest

Hrvatski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Geografija

Povijest

Geografija

Vjeronauk

Tehnička k.

4.sat

10:45 – 11:30

Njemački jezik

Engleski jezik

TZK

Priroda

Matematika

5.sat

11:35 – 12:20

Vjeronauk

Engleski jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

Informatika

6.sat

12:25 – 13:10

Sat odjela

Priroda

Matematika

Likovna k.

Informatika