Raspored školskih pismenih i praktičnih učeničkih radova

(pismenih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa, pokusa, vježbi, praktičnog rada)

Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Engleski jezik

Njemački jezik

Informatika

Listopad

 

 

 

 

 

 

II.a

+

+

+

III.a

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

    +

  +

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+

Studeni

II.a

+

+

III.a

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

+

V.b

+

+

+

+

Prosinac

 

 

 

 

 

 

II.a

+

+

III.a

+

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

+

V.b

+

+

+

+

Siječanj

 

 

 

 

 

 

II.a

+

III.a

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+

Veljača

 

II.a

+

+

+

III.a

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+

Ožujak

 

 

 

 

 

 

II.a

+

+

+

III.a

+

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+

Travanj

 

 

 

 

 

 

II.a

+

+

+

III.a

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

+

V.b

++

+

+

+

Svibanj

 

 

 

 

 

 

II.a

+

+

+

+

III.a

+

+

+

+

IV.a

+

+

+

IV.b

+

+

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+

Lipanj

 

 

 

 

 

 

II.a

III.a

+

IV.a

+

_

_

IV.b

+

V.a

+

+

+

V.b

+

+

+