RASPORED ZA 9.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Povijest

Fizika

Matematika

Matematika

Biologija

2.sat

8:50 – 9:35

Hrvatski jezik

Njemački jezik

Kemija

Tehnička k.

Fizika

3.sat

9:40 – 10:25

Informatika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Matematika

4.sat

10:45 – 11:30

Kemija

Matematika

Njemački jezik

Engleski jezik

TZK

5.sat

11:35 – 12:20

Biologija

Geografija

Povijest

Likovna k.

Glazbena k.

6.sat

12:25 – 13:10

Vjeronauk

TZK

Geografija

Hrvatski jezik

Vjeronauk