Raspored dežurnih nastavnika od 11. prosinca 2023. godine kada s radom započinjemo samo u prvoj smjeni: 

 

radni dan

dežurni nastavnici: 

ponedjeljak

s. Ivona Sliško, Ivana Drmić, Julijana Omazić, Martina Šantić, Tanja Nikolić

utorak

Ana Kapetan, Igor Bošnjak, Vanja Džambas, Emanuela Totić

srijeda

Inda Marković,Sandra Drmić, Maja Biljaka, Milena Krišto

četvrtak

Ljubica Smiljanić, Eva Rajković, Mirjana Marković, Ivanela Babić, Kristina Adžaip

petak

Kristina K.Mlakić, Jelena Babić, Alojz Čakarić, Ines Grabovac