ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA:

I.a           Kristina Jukić

I.b           Pamela Kapetanović – Goluža

II.a          Ivana Ikić

II.b         Josipa Nakić

IIc           Ivana Mašunić

III.a        Tanja Lekić

III.b        Ivana Batalija

IV.a        Igor Peša

IV.b        Slavica Petrović

V.a         Marijana Bošnjak

V.b         Mladen Ančić

VI.a        Danijel Rajković

VI.b        Danijela Šafradin

VII.a       Ivan Frljić

VII. b     Jozo Radman

VIII.a     Brankica Visković

VIII.b     Darko Badrov

IX.a        Vlado Taraba

IX.b        Kristijan Suknjov