Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX. razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje četiri školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata u Vijeću roditelja.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika i zapisničara većinom glasova prisutnih članova.

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Izvještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA u 2023./2024. su:

I.a     Dejan Rajić

II.a    Saša Rajković

III.b   Danijel Đotlo

IV.a    Jasna Rabljenović

IV.b    Maja Gudelj-Krišto

V.a     Jelena Nakić

V.b     Mario Tustonja         

VI.a     Ivana Nakić

VI.b    Adrijana Sučić

VI.c     Željko Kajić

VII.a    Ivana Žuljević

VII.b    Ivana Batalija

VIII.a    Igor Peša

VIII. b   Vanja Lovrinović

IX.a     Dragan Ramljak

IX.b     Mladen Ančić

 

 

Članovi Vijeća roditelja ispred Učiteljskog vijeća:

Eva Rajković

Ljubica Smiljanić