Članovi Vijeća učenika u 2023./2024.

Odjel

Ime i prezime

V.a

Korina Žigonjić

V.b

Dora Tustonja

VI.a

Marko Ikić

VI.b

Monika Nakić

VI.c

Zrino Taraba

VII.a

Robert Žuljević

VII.b

Iva Marin

VIII.a

Blanka Tustonja

VIII.a

Iva Iveljić

VIII.b

Juraj Blažević

VIII.b

Stjepan Lovrinović

IX.a

Ena Rajković

IX.a

Anja Mišković

IX.b

Predrag Pušelja

IX.b

Anja Bajo