Poboljšanje materijalnih i kadrovskih uvjeta rada

Suvremena nastava odlikuje se snažnim promjenama u tehnici i nastavnoj tehnologiji, koje su usmjerene ka modernizaciji nastave i učenja. Našu školu sačinjava relativno mlad kadar koji je spreman na inoviranje i modernizaciju odgojno-obrazovnog rada kroz stručno usavršavanje, inkluzivne programe i individualizaciju nastave odnosno što boljem načinu približavanja nastave učeniku. Navedeni ciljevi će biti dio plana i programa stručnih suradnika škole, učiteljskih i odjelnih vijeća te stručnih aktiva.

 

OŠ „Bila“ ima planove u narednom periodu putem Razvojnog plana poboljšati uvjete školovanja:

– uređenjem same zgrade škole, 

– uređenjem unutarnjeg prostora škole, 

– povećanju knjižničnog fonda, 

– opremanje kabineta za fiziku, kemiju, biologiju,  tehničku kulturu i sl.

– opremanje škole didaktičko-metodičkim pomagalima

– osiguranje boljeg, adekvatnijeg i sigurnijeg prijelaza glavne prometnice