Statutom škole roditelj je dužan svaki izostanak učenika s nastave opravdati.

Izostanke do tri radna dana roditelj može opravdati dolaskom u školu, ispričnicom ili na drugi način u dogovoru s razrednikom.

Obrazac za pravdanje do tri (3) radna dana učenika možete PREUZETI ovdje.

Ako je učenik teže bolestan i izostanak traje duže od tri dana samo liječnik može napisati ispričnicu.

Statutom škole predviđeno je da se učeniku može, uz pisani zahtjev roditelja/skrbnika, odobriti izostanak s nastave i to:

– jedan školski sat odobrava predmetni nastavnik

– do dva radna dana odobrava razrednik

– dva do pet radnih dana odobrava ravnatelj škole OBRAZAC

– više od pet radnih dana odobrava Učiteljsko vijeće OBRAZAC

Obrasce za odobrenim izostankom učenika možete preuzeti i u tajništvu škole.