RASPORED ZA 6.b

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

TZK

Hrvatski jezik

Povijest

Engleski jezik

Njemački jezik

2.sat

8:50 – 9:35

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Informatika

Geografija

Glazbena k.

3.sat

9:40 – 10:25

Vjeronauk

Likovna k.

TZK

Matematika

Povijest

4.sat

10:45 – 11:30

Geografija

Priroda

Vjeronauk

Matematika

Informatika

5.sat

11:35 – 12:20

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Priroda

Tehnička k.

6.sat

12:25 – 13:10

Njemački jezik

Engleski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Sat odjela