RASPORED ZA 5.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Priroda i druš.

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

2.sat

8:50 – 9:35

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

TZK-a

Matematika

Hrvatski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Glazbena k.

Vjeronauk

Matematika

TZK-a

Njemački jezik

4.sat

10:45 – 11:30

Engleski jezik

Njemački jezik

Engleski jezik

Vjeronauk

Matematika

5.sat

11:35 – 12:20

Informatika

Likovna k.

Priroda i druš.

Dopunska n. 

6.sat

12:25 – 13:10

Informatika

Priroda i druš.

Sat odjela