RASPORED ZA 2.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Hrvatski jezik

Priroda i dr.

TZK

Hrvatski jezik

Matematika

2.sat

8:50 – 9:35

Matematika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Vjeronauk

Engleski jezik

Matematika

Matematika

Likovna kult.

4.sat

10:45 – 11:30

TZK

Vjeronauk

Glazbena k.

TZK

Priroda i dr.

5.sat

11:35 – 12:20

 

 

 

sat odjela

 

6.sat

12:25 – 13:10

 

 

 

dopunska n.