Prijava korupcije, sadržaj prijave i način podnošenja

Prijava korupcije je obavijest koja sadrži informacije iz kojih proizlazi sumnja da je izvršena korupcija.

Prijava korupcije ili druge nepravilnosti podnosi se pisanim putem i sadrži:

  • podatke o prijavitelju korupcije
  • ime i prezime i naziv radnog mjesta radnika na kojeg se prijava odnosi
  • opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija
  • prijava mora da sadrži i podatke o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj u trenutku podnošenja prijave ima informacije
  • uz prijavu prijavitelj dostavlja sve podatke i dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz za potvrđivanje sumnje da je izvršena korupcija, ukoliko prijavitelj njima raspolaže

Prijava korupcije ili druge nepravilnosti može biti anonimna.

Prijava se podnosi putem maila: skolabila@gmail.com

Prijava se može podnijeti putem pošte na poštansku adresu Osnovna škola “Bila”, Marosi bb, 72256 Vitez ili neposredno u tajništvu škole na protokol.

Obrazac za prijavu korupcije možete preuzeti: PREUZETI