R. broj Stručni aktiv Br. čl. Predsjednik aktiva
1. razredna nastava 7 Kristina Katava – Mlakić
2. hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik 7 Jelena Babić
3. matematika, fizika, biologija, kemija, povijest, zemljopis i informatika  8 Ines Grabovac
4. tjelesna i zdravstvena kultura, glazbena kultura, likovna kultura, tehnička kultura, vjeronauk 6 Vanja Džambas