RASPORED ZA 8.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Matematika

Povijest

Informatika

Matematika

Hrvatski jezik

2.sat

8:50 – 9:35

Njemački jezik

Kemija

Engleski jezik

Kemija

Geografija

3.sat

9:40 – 10:25

Hrvatski jezik

Matematika

Fizika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

4.sat

10:45 – 11:30

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Matematika

Njemački jezik

Glazbena k.

5.sat

11:35 – 12:20

Fizika

Biologija 

Vjeronauk

Biologija

Povijest

6.sat

12:25 – 13:10

Geografija

Likovna k.

TZK

TZK

Tehnička k.