razred dopunska nastava dodatna nastava
2.a četvrtak 12:25
3.a srijeda  12:25 ponedjeljak – hrvatski jezik 11:35
4.a utorak 11:35
4.b utorak 11:35
5.a petak 11:35
5.b petak 11:35
6.a

utorak – matematika (13:20-14:05)

srijeda – hrvatski jezik (13:20-14:05)

6.b

utorak – matematika (13:20-14:05)

 srijeda – hrvatski jezik (13:20-14:05)

6.c

utorak – matematika (13:20-14:05)

srijeda – hrvatski jezik (13:20-14:05)

7.a

ponedjaljak – engleski jezik (13:20-14:05)

utorak – hrvatski jezik (13:20-14:05)

srijeda – matematika(13:20-14:05)

7.b

ponedjeljak – engleski jezik (13:20-14:05)

utorak – hrvatski jezik (13:20-14:05)

srijeda – matematika(13:20-14:05)

8.a

ponedjeljak – kemija

(13:20-14:05)

ponedjeljak – matematika

(13:20-14:05)

utorak – matematika

(13:20-14:05)

8.b

ponedjeljak – kemija

(13:20-14:05)

ponedjeljak – matematika

(13:20-14:05)

utorak – matematika

(13:20-14:05)

9.a

ponedjeljak – kemija (13:20-14:05)

utorak – matematika i fizika (13:20-14:05)

četvrtak -hrvatski jezik (13:20-14:05)

četvrtak – engleski jezik (13:20-14:05)

 

srijeda – matematika

(13:20-14:05)

9.b

ponedjeljak – kemija (13:20-14:05)

utorak – matematika i fizika (13:20-14:05)

četvrtak – hrvatski jezik (13:20-14:05)

četvrtak – engleski jezik (13:20-14:05)

 

srijeda – matematika

(13:20-14:05)