RASPORED ZA 1.a
trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1.sat 8:00 – 8:35 Hrvatski jezik Vjeronauk Moja okolina Vjeronauk Hrvatski jezik
2.sat 8:50 – 9:25 Likovna kultura TZK-a Hrvatski jezik TZK-a Likovna kultura
3.sat 9:40 – 10:15 Moja okolina Matematika Glazbena k. Hrvatski jezik Matematika