Učenik ima pravo na obrazovanje koje se ostvaruje u prostoru osnovne škole, ali i izvan nje, odnosno ima pravo na sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi (na školskim izletima, ekskurzijama, školi u prirodi i terenskoj nastavi)  te drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole (posjete, škola plivanja ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove).

 

Učenje u prirodnom okruženju najprimjereniji je način poučavanja koji učenicima omogućuje upoznavanje i istraživanje prirodnih posebnosti i kulturne baštine pri čemu učenik ima priliku primijeniti i produbiti znanja, vještine i sposobnosti stečene u učionici.

Praktična primjena naučenog u programu izvanučioničke nastave
Sudjelovanjem u programu izvanučioničke nastave učenik stječe različita životna iskustva i komunikacijske vještine, uči se snošljivosti i suživotu, prihvaćanju drugih i promicanju općeljudskih vrijednosti. Takav oblik organizacije nastave omogućuje praktičnu primjenu građanskog i zdravstvenog odgoja, prometne kulture i ostvarivanje aktivnosti vezanih uz okoliš i održivi razvoj.
Neobvezatan oblik rada
Ako je za ostvarivanje ciljeva nastavnoga programa predviđeno provođenje izvanučioničke nastave ili druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole, iste su, u pravilu, obvezne za sve učitelje i učenike osnovne škole, izuzev za one koji zbog zdravstvenih razloga i/ili opravdanih razloga u njima ne mogu sudjelovati.