Uspjeh učenika na kraju nastavne godine:

 

 

Razred Muških Ženskih Svega Odličan Vrlo dobar Dobar Dovoljan Nedovoljan Svega Srednja ocjena
I.a 12 9 21                                                                   OPISNO OCJENJIVANJE    
II.a 5 12 17 15 2 0 0 0 17 4,88
III.a 9 11 20 12 7 1 0 0 20 4,55
IV.a 6 3 9 3 5 1 0 0 9 4,22
IV.b 6 4 10 5 4 1 0 0 10 4,4
V.a 8 5 13 9 3 1 0 0 13 4,61
V.b 3 9 12 6 3 3 0 0 12 4,25
VI.a 8 6 14 5 5 3 0 1 14 3,92
VI.b 6 6 12 4 7 1 0 0 12 4,25
VI.c 7 8 15 5 7 3 0 0 15 4,13
VII.a 4 5 9 2 4 3 0 0 9 3,88
VII.b 5 6 11 5 3 2 1 0 11 4,09
VIII.a 10 3 13 4 3 3 0 3 13 3,38
VIII.b 8 5 13 3 8 2 0 0 13 4,07
IX.a 11 7 18 7 8 3 0 0 18 4,22
IX.b 12 8 20 8 3 8 1 0 20 3,9
I.-IX. 120 107 227 93 72 35 2 4 206 4,20