RASPORED ZA 4.a

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

TZK-a

Engleski jezik

2.sat

8:50 – 9:35

Matematika

Matematika

Hrvatski jezik

TZK-a

Engleski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Priroda i druš.

Vjeronauk

Engleski jezik

Hrvatski jezik 

Hrvatski jezik

4.sat

10:45 – 11:30

Vjeronauk

Likovna kult.

Glazbena kult.

Priroda i druš.

Matematika

5.sat

11:35 – 12:20

Dopunska n.

TZK-a

6.sat

12:25 – 13:10

Sat odjela