Ime i prezime stručna sprema Predmet
Eva Rajković VI Razredna nastava
Anita Stojičić VI Razredna nastava
Kristina Katava-Mlakić VII Razredna nastava
Sandra Zrnić VII Asistent u nastavi
Jelena Androšević VII Asistent u nastavi
Inda Marković VII Razredna nastava
Sandra Drmić VI Razredna nastava
Ivana Drmić VII Razredna nastava
Ana Kapetan VII Razredna nastava
Ivana Varivoda VII Engleski jezik
s.Ivona (Ankica) Sliško VII Vjeronauk
Maja Biljaka VII Matematika
Tanja Nikolić VI Kemija, Biologija
Julijana Omazić VI Matematika, Fizika
Dejan Pranjković VII Likovna kultura
Ivanela Babić VII Engleski jezik
Alojz Čakarić VII Glazbena kultura
Ljubica Smiljanić VI Engleski jezik
Martina Šantić VII Povijest,Engleski jezik
Kristina Adžaip VII Tehnička kultura
Nikolina Batista VII Biologija
Nikica Subašić VII Biologija
Emanuela Totić VII Hrvatski jezik
Ines Grabovac VII Informatika
Milena Krišto VII Povijest i Zemljopis
Igor Bošnjak VII TZK -a
Jelena Babić VII Njemački jezik
Mirjana Marković VII Hrvatski jezik
Vanja Džambas VII Vjeronauk
Mladen Drmić VII Hrvatski jezik