iRAZREDNA NASTAVA

Inda Marković

Marina Vuleta

Sandra Drmić

Ivana Drmić

Ivana Mišković (zamjena Maja Matošević)

Eva Rajković

Anita Stojičić

Kristina Katava-Mlakić

Ana Kapetan

Jelena Androšević (zamjena Irena Volić)

Sandra Zrnić

 

PREDMETNA NASTAVA

hrvatski jezik – Mirjana Marković i Emanuela Totić

matematika – Julijana Omazić i Julijana Vučić (zamjenaMarija Matošević)

biologija i kemija – Tanja Nikolić

biologija – Gorana Matošević

povijest i engleski jezik – Martina Šantić

povijest i zemljopis – Milena Krišto

engleski jezik – Ljubica Smiljanić, Ivana Davidović (zamjene Ivana Jurešić i Ivanela Garić) 

njemački jezik – Jelena Babić

tehnička kultura – Kristina Adžaip

tjelesna i zdravstvena kultura – Igor Bošnjak

vjeronauk – s. Ivona Sliško i Vanja Džambas

informatika – Ines Grabovac

likovna kultura – Dejan Pranjković

glazbena kultura – Ana Slišković (zamjena Slaven Čović)

pripravnik – Bruno Grebenar