RAZREDNA NASTAVA

Inda Marković 

Marina Vuleta 

Sandra Drmić

Ivana Drmić

Eva Rajković

Anita Stojičić

Kristina Katava-Mlakić

Ana Kapetan

Jelena Androšević 

 

PREDMETNA NASTAVA

hrvatski jezik – Mirjana Marković i Emanuela Totić

matematika – Maja Topalović

matematika i fizika – Julijana Omazić

biologija i kemija – Tanja Nikolić

biologija – Nikolina Batista

povijest i engleski jezik – Martina Šantić

povijest i zemljopis – Milena Krišto

engleski jezik – Ljubica Smiljanić, Ivana Davidović i Ivanela Garić

njemački jezik – Jelena Babić, Katarina Ramljak 

tehnička kultura – Kristina Adžaip

tjelesna i zdravstvena kultura – Igor Bošnjak

vjeronauk – s. Ivona Sliško i Vanja Džambas

informatika – Ines Grabovac

likovna kultura – Dejan Pranjković

glazbena kultura – Alojz Čakarić