Roditeljski sastanci za kraj školske godine održat će se po sljedećem rasporedu:

 

 

RAZRED

 

RAZREDNIK

TERMIN RODITELJSKOG SASTANKA
nadnevak satnica
1.a Anita Stojičić 19.6.2024. 11 sati
2.a Eva Rajković 19.6.2024. 10 sati
3.a Kristina K.Mlakić 19.6.2024. 10 sati
4.a Sandra Drmić 19.6.2024. 10 sati
4.b Ana Kapetan 19.6.2024. 10 sati
5.a Inda Marković 19.6.2024. 10 sati
5.b Ivana Drmić 19.6.2024. 10 sati

 

RAZRED

 

RAZREDNIK

TERMIN RODITELJSKOG SASTANAKA 
nadnevak satnica
6.a Milena Krišto 20.6.2024. 10 sati
6.b Vanja Džambas 20.6.2024. 10 sati
6.c Igor Bošnjak 20.6.2024. 10 sati
7.a Tanja Nikolić 20.6.2024. 10 sati
7.b s. Ivona Sliško 20.6.2024. 11 sati
8.a Ljubica Smiljanić 20.6.2024. 10 sati
8.b Ines Grabovac 20.6.2024. 10 sati