Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu („Sl. novine KSB“ br. 11/01) , članka 66. Statuta škole, članka  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Odluke Vlade  KSB  ...
Popuna radnog mjesta – nastavnik matematike

Popuna radnog mjesta – nastavnik matematike

 Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu („Sl. novine KSB“ br. 11/01) , članka 66. Statuta škole, članka  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Odluke Vlade  KSB  ...
Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaji za popunu radnih mjesta

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu („Sl. novine KSB“ br. 11/01) , članka 66. Statuta škole, članka  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Odluke Vlade  KSB ...
Poziv na dostavu ponude za sistematski pregled djelatnika

Poziv na dostavu ponude za sistematski pregled djelatnika

PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorno tijelo OSNOVNA ŠKOLA „BILA“ pokrenuo je postupak javne nabave putem izravnog sporazuma za nabavu: Usluge liječničkog sistematskog pregleda djelatnika   procijenjene vrijednosti 2.136,75 KM bez PDV-a, te upućuje ovaj poziv za...