RASPORED ZA 8.b

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Njemački jezik

Kemija

Engleski jezik

Kemija

Geografija

2.sat

8:50 – 9:35

Matematika

Povijest

Fizika

Matematika

Hrvatski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

TZK

Biologija

Informatika

Biologija

Glazbena k.

4.sat

10:45 – 11:30

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Tehnička k.

5.sat

11:35 – 12:20

Geografija

Likovna k.

Matematika

TZK

Vjeronauk

6.sat

12:25 – 13:10

Fizika

Engleski jezik

Vjeronauk

Njemački jezik

Povijest