Termini informacija:

razred razrednik  termin informacija za roditelje
1.a Anita Stojičić ponedjeljak od 10:15 do 11:30
2.a Eva Rajković četvrtak od 12: 30 do 13:10
3.a Kristina Katava-Mlakić četvrtak od 9:40 do 10: 25
4.a Sandra Drmić srijeda od 11:30 do 12:20
4.b Ana Kapetan utorak od 8:50 do 9:35
5.a Inda Marković srijeda od 10:45 do 11:30
5.b Ivana Drmić ponedjeljak od 9:40 do 10:25
6.a Milena Krišto četvrtak od 9:40 do 10:25
6.b Vanja Džambas utorak od 8:45 do 9:30
6.c Igor Bošnjak  ponedjeljak od 10:45 do 11:30
7.a Maja Biljaka srijeda od 11:30 do 12:20
7.b s. Ivona Sliško petak od 10:45 do 11:30
8.a Ljubica Smiljanić ponedjeljak od 8:50 do 9:35
8.b Ines Grabovac  srijeda od 11:30 do 12:10
9.a Emanuela Totić utorak od 11:30 do 12:15
9.b Martina Šantić četvrtaka od 9:40 do 10:25

 

Termini konsultacija:

 

predmet nastavnik termin konsultacija
Hrvatski jezik Mirjana Marković četvrtak 11:30 do 12:20
Emanuela Totić utorak od 11:30 do 12:15
Mladen Drmić u dogovoru s razrednikom 
Matematika Julijana Omazić ponedjeljak od 9:45 – 10:25
Maja Biljaka srijeda od 11:30 do 12:20
Fizika Julijana Omazić ponedjeljak od 9:45 do 10:25

 

Engleski jezik

Ljubica Smiljanić ponedjeljak od 8:50 do 9:35
Martina Šantić četvrtaka od 9:40 do 10:25
Ivana Varivoda utorak od 10:45 do 11:30
Ivanela Babić četvrtak 13:10 do 13:55

 

Povijest

Martina Šantić četvrtaka od 9:40 do 10:25
Milena Krišto  ponedjeljkom od 8 do 8:45
Zemljopis Milena Krišto  ponedjeljkom od 8 do 8:45
Njemački jezik Jelena Babić ponedjeljak od 11:35 do 12:20
Biologija  Tanja Nikolić ponedjeljak od 8:45 do 9:20
Nikolina Batista utorak od 11:35 do 12:20
Nikica Subašić četvrtak od 12:20 do 13:10
Kemija Tanja Nikolić ponedjeljak od 8:45 od 9:20
Informatika Ines Grabovac srijeda od 11:30 do 12:10
Tehnička kultura Kristina Adžaip Četvrtak od 10:45 do 11:30

 

Vjeronauk

s. Ivona Sliško petak od 10:45 do 11:30
Vanja Džambas utorak od 8:45 do 9:30
Glazbena kultura Alojz Čakarić petak od 8:45 do 9:30
Likovna kultura Dejan Pranjković utorak od 8:45 do 9:30
TZK Igor Bošnjak ponedjeljak od 10:45 do 11:30