Raspored školskih pismenih i praktičnih učeničkih radova

(pismenih zadaća, kontrolnih zadaća i zadataka objektivnog tipa, pokusa, vježbi, praktičnog rada)

Datum

VI.a

VI.b

VI.c

VII.a

VII.b

VIII.a

VIII.b

IX.a

IX.b

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.-8.10.

9.10.-15.10.

J.Omazić M

J.Omazić M

16.10.-22.10.

Lj.Smiljanić M.Biljaka

Lj.Smiljanić M.Biljaka

T.Nikolić K

J.Omazić F

J.Omazić F

23.10.-29.10.

E.Totić T.Nikolić B

E.Totić T.Nikolić B

J.Omazić F Lj.Smiljanić

J.Omazić F Lj.Smiljanić

I.Babić T.Nikolić B

I.Babić T.Nikolić B

30.10.-5.11.

J.Omazić M I.Grabovac

M.Biljaka I.Grabovac

Lj.Smiljanić

T.Nikolić K

T.Nikolić K

Studeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.-12.11.

I.Varivoda Biologija

I.Varivoda Biologija

B.Gudelj N.Subašić

N.Subašić

M.Biljaka

M.Biljaka

13.11.-19.11.

M.Marković

M.Marković

M.Drmić M.Šantić P

M.Šantić

M.Šantić

20.11.-26.11.

K. Adžaip

J.Babić

K. Adžaip

J.Babić

K. Adžaip

J.Babić

K. Adžaip

M.Krišto G

K. Adžaip

M.Krišto G

M.Marković J.Omazić M

M.Marković J.Omazić M

K. Adžaip

J.Babić

K. Adžaip

J.Babić

27.11.-3.12.

J.Omazić M M.Krišto P

M.Biljaka M.Krišto P

M.Drmić

J.Babić

J.Babić

K. Adžaip

J.Babić

K. Adžaip

J.Babić

M.Biljaka T.Nikolić K

M.Biljaka T.Nikolić K

Prosinac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.-10.12.

M.Krišto G

M.Krišto G

B.Gudelj M.Krišto G

M.Krišto G

M.Krišto G 

E.Totić M.Šantić P

E.Totić M.Šantić P

11.12.-17.12.

I.Varivoda

I.Varivoda

M.Biljaka E.Totić

M.Biljaka E.Totić

J.Omazić F

J.Omazić F 

J.Omazić F I.Babić

J.Omazić F I.Babić

18.12.-24.12.

J.Omazić M M.Šantić P

J.Omazić M M.Šantić P

E.Totić M.Krišto G

E.Totić M.Krišto G

Siječanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.-14.1.

15.1.-21.1.

M.Šantić P

22.1.-28.1.

29.1.-4.2.

J.Omazić M

M.Biljaka

J.Omazić M

J.Omazić M

M.Biljaka

M.Biljaka

Veljača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.-11.2.

12.2.-18.2.

M.Marković

M.Marković

M.Drmić

M.Biljaka

M.Biljaka 

T.Nikolić B

T.Nikolić B

19.2.-25.2.

I.Varivoda

I.Varivoda

E.Totić

E.Totić

M.Marković J.Omazić F

M.Marković J.Omazić F

T.Nikolić B J.Omazić F

T.Nikolić B J.Omazić F

26.2.-29.2.

T.Nikolić B

T.Nikolić B

T.Nikolić K J.Omazić M

T.Nikolić K J.Omazić M

M.Biljaka M.Šantić P

M.Biljaka M.Šantić P

Ožujak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.-10.3.

J.Omazić M

I.Babić

I.Babić

11.3.-17.3.

M.Biljaka

M.Biljaka

M.Biljaka

18.3.-24.3.

T.Nikolić K

T.Nikolić K

25.3.-27.3.

T.Nikolić K

T.Nikolić K

M.Biljaka

M.Biljaka

Travanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.-14.4.

15.4.-21.4.

M.Krišto G

M.Krišto G

M.Krišto G M.Šantić P

M.Šantić

M.Šantić

J.Omazić M

J.Omazić M

22.4.-28.4.

M.Marković J.Omazić M

M.Marković

M.Drmić

M.Biljaka

M.Marković T.Nikolić B

M.Marković T.Nikolić B

I.Babić T.Nikolić B

I.Babić T.Nikolić B

29.4.-5.5.

M.Biljaka J.Babić

M.Biljaka J.Babić

Svibanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.-12.5.

M.Biljaka

E.Totić M.Krišto G

E.Totić M.Krišto G

13.5.-19.5.

M.Marković J.Babić

M.Marković J.Babić

J.Babić

M.Marković

M.Marković

J.Omazić F E.Totić

J.Omazić F E.Totić

20.5.-26.5.

I.Varivoda M.Krišto P

I.Varivoda M.Krišto P

M.Drmić

M.Krišto G J.Babić

M.Krišto G J.Babić

M.Krišto G J.Babić

M.Krišto G J.Babić

27.5.-31.5.

J.Omazić M

M.Biljaka

M.Biljaka E.Totić

M. Biljaka E.Totić

J.Omazić F J.Omazić M

J.Omazić F J.Omazić M

Lipanj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.-9.6.

M.Šantić P

M.Šantić P