RASPORED ZA 7.b

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Vjeronauk

Matematika

Hrvatski jezik

Geografija

Matematika

2.sat

8:50 – 9:35

Informatika

Likovna k.

Povijest

Glazbena k.

Hrvatski jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Matematika

TZK

Priroda

Tehnička kul.

Sat odjela

4.sat

10:45 – 11:30

Hrvatski jezik

Geografija

Matematika

Hrvatski jezik

Priroda

5.sat

11:35 – 12:20

Povijest

Hrvatski jezik

Njemački jezik

Engleski jezik

Njemački jezik

6.sat

12:25 – 13:10

Engleski jezik

Vjeronauk

Informatika

Engleski jezik

TZK