RASPORED ZA 4.b
trajanje sata PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1.sat 8:00 – 8:45 Hrvatski jezik Matematika Hrvatski jezik Priroda i druš. TZK-a
2.sat 8:50 – 9:35 Matematika Vjeronauk Matematika Hrvatski jezik TZK-a
3.sat 9:40 – 10:25 Likovna kultura Hrvatski jezik Glazbena kult. Vjeronauk Hrvatski jezik
4.sat 10:45 – 11:30 Engleski jezik Priroda i druš. Engleski jezik Engleski jezik Matematika
5.sat 11:35 – 12:20 Sat odjela Dopunska TZK-a
6.sat 12:25 – 13:10