RASPORED ZA 5.b           

trajanje sata

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.sat

8:00 – 8:45

Hrvatski jezik

Matematika 

TZK-a

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

2.sat

8:50 – 9:35

Matematika

Matematika

TZK-a

Matematika

Njemački jezik

3.sat

9:40 – 10:25

Engleski jezik

Njemački jezik

Engleski jezik

Priroda i druš.

Vjeronauk

4.sat

10:45 – 11:30

Priroda i druš.

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Sat odjela

5.sat

11:35 – 12:20

Hrvatski jezik

Priroda i druš.

Informatika

Dopunska n.

6.sat

12:25 – 13:10

Glazbena k.

Likovna k.

Informatika