Posjetitelji škole Bila sinoć su, na prvoj samostalnoj izložbi likovnih radova učenika naše škole, mogli osjetiti energiju, pozitivne emocije, maštu i kreativnost koje su doslovno prštale iz dječjih likovnih radova koji nam ovog tjedna u kojemu slavimo Dan škole krase školske panoe i zidove.

Osnovni cilj ovog međunarodnog e-Twinning projekta naziva „U svijetu likovnih umjetnika 6“ u kojem učiteljice naše škole sa svojim učenicima sudjeluju već nekoliko godina, bio je upoznavanje slikarskog rukopisa svjetskih i regionalnih likovnih umjetnika, no radili su i na drugim, ne manje važnim, ciljevima. Današnje generacije mladih ljudi se suočavaju s drukčijim zahtjevima i izazovima koje pred njih stavlja vrijeme u kojemu žive te se i škole, da bi mogle u pravom smislu riječi biti „Škole za život“, moraju neminovno mijenjati i prilagođavati svoje metode rada. Stoga, sve više školskih projekata osim odgojne i obrazovne komponente radi na razvijanju socijalnih i građanskih kompetencija učenika kao što su: inicijativnost, poduzetnost, društveno prihvatljiva komunikacija i prezentacijske i komunikacijske vještine.

Naši najmlađi učenici su, hrabro i veoma uspješno u prepunoj dvorani svojih roditelja i gostiju predstavili slikarski rukopis i kratke zanimljivosti o umjetnicima po uzoru na koje su radili u ovom projektu, a zatim i nešto više o motivima i likovnim tehnikama koje su koristili kreirajući svoje likovne radove ostvarujući različite likovne probleme i zadatke.

Po riječima naših brojnih posjetitelja uživali su u svakom trenutku prezentacije i šetnje galerijom!

Voditeljice projekta: Eva, Ana i Kristina sa svojim učenicima od srca zahvaljuju svim roditeljima, kolegama i sugrađanima koji su svojim dolaskom na izložbu podržali završnicu ovog cjelogodišnjeg projekta i izrečenim lijepim riječima pohvale učenicima i učiteljicama!