Danas, 20. studenoga, obilježili smo Međunarodni dan prava djeteta.
Članovi Mirovne sekcije, učenici osmih i devetih razreda, pročitali su tekst koji je informirao učenike od 2. do 9. razreda o ovom datumu važnom za svu djecu svijeta.
Nakon toga članovi sekcije su podijelili straničnike na kojima su ispisana pojedina prava djeteta sa slikom odgovarajućeg simbola.
Učenici su rado poslušali kratku prezentaciju i primili mali dar od srca koji će im biti koristan ubuduće.

Međunarodni dan  djeteta obilježava se od 1959. godine s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece svijeta. Nažalost, i danas postoji potreba za senzibilnošću javnosti i ustanova za potrebom zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja, iskorištavanja i drugih oblika diskriminacije.

Poštivanje dječjih prava temelj su izgradnje naprednog društva, a to je upravo ono o čemu su razrednici na današnji dan razgovarali s najmanjim učenicima naše škole. Kroz crtež, radionicu, prigodni tekst, neku priču iz vlastitog života naši maleni učenici sa svojim učiteljicama prikazali su viđenje svojih prava, ali i situacija kada su njihova prava bila ugrožena. 

Draga djeco, sretan vam Međunarodni dan prava djeteta.
Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što mu može pružiti.