Obavještavamo roditelje djece koja su školski obveznici za polazak u prvi razred osnovne škole u školskoj 2020./2021. godini, da u periodu od 6. 4. 2020. do 30. 4. 2020. godine, mogu izvršiti prijavu svojih školskih obveznika.

Prijave slati putem E-maila: skolabila@gmail.com sa sljedećim podacima:

 

-IME I PREZIME DJETETA S MATIČNIM BROJEM

-IME JEDNOG RODITELJA/SKRBNIKA

-KONTAKT TELEFON RODITELJA

 

U prvi razred školske 2020./2021. godine upisat će se djeca koja do 1. lipnja 2020. godine navršavaju  šest godina života (djeca rođena do 1. 6. 2014. godine), a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB/SBK, u prvi razred mogu se upisati i djeca rođena do 1. 09. 2014. godine. Također, uz preporuku  Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB/SBK, uz pismeni zahtjev roditelja/skrbnika djeteta i preporuke povjerenstva za upis učenika u prvi razred, može se dopustiti da obvezno školovanje počne jednu godinu ranije ili kasnije, ako je to u najboljem interesu djeteta.

Upisno područje koje pripadaju OŠ “Bila” obuhvaća sljedeća naselja: Veliki i Mali Mošunj, Bila, Grgino Polje,  Zabilje, Marosi, Jardol i Divjak do mosta na rijeci Lašva.

Zbog trenutne situacije s pandemijom koronavirusa (COVID-19) , i prekida redovnog nastavnog procesa, roditelji djece bit će naknadno informirani u kojem periodu će biti izvršeno testiranje djece. Roditelji će biti informirani putem web stranice škole, E-maila, telefona i sl.

 

VAŽNA NAPOMENA!

Na web stranici škole, bit će objavljen upisni list za upis djece u prvi razred osnovne škole, kojeg treba uredno popuniti i proslijediti ga u školu putem navedene E-mail adrese. Ukoliko bude bilo kakvih poteškoća, možete nas kontaktirati putem kontakt telefona: 030/716-243, od 9:00 – 11:00 sati.

 

                                                         RAVNATELJ ŠKOLE

                                                          VINKO BOŠNJAK