U projektu su realizirane različite kreativne, digitalne aktivnosti, a učili su i kako pravilno koristiti digitalne tehnologije u svakodnevnom životu. Učenici i nastavnica Mirjana Markovic dobili su zahvalnicu autorice projekta Sandre Vuk. 

Koje su sve digitalne alate koristili možete pogledati u LINKu