Rasporede testiranja prvašića koji će u školskoj 2024./2025. godini krenuti u prvi razred obavit će se po sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 6. svibnja:

9:00 Anđelo Gazibarić

9:45 Katarina Petrović

 

Utorak, 7. svibnja:

9:00 Petar Abaz

9:30 Kristina Gelić

10:00 Nikolina lvanović

11:00 Gabrijel Mizdrak

11:30 Daniel Pranjković

12:00 Bojan Jurčević

 

Srijeda, 8. svibnja:

8:00 Andrija Grebenar

9:00 Filip Mandić

9:30 Matej Radoš

10:00 Luca Rajković

10:30 Jure Rajković

11:00 Luka Čeko

 

Četvrtak, 9. svibnja:

9:00 Matija Rajković

9:30 Katarina Ramljak

10:00 Tea Topalović

11:00 Iva Mišković

11:30 Ivan Mišković

 

Petak, 10. svibnja:

9:00 Melanie Petrović

11:00 Antea Štrbac

 

Ponedjeljak, 13. svibnja:

10:00 Marija Mašunić