Obavještavamo sve učenike i djelatnike da nastavni proces u II. polugodištu počinje u ponedjeljak, 11. 1. 2021. godine. 

U I. smjenu dolaze učenici:

I.a, I.b, II.a, II.b, IV.a, IV.b, VI.a, VI.b, VIII.a i VIII.b,

a u II. smjenu učenici:

III.a, III.b, III.c, V.a, V.b, VII.a, VII.b, IX.a i IX.b.

Raspored trajanja sati:

redni broj sata I. smjena 2. smjena
1. 8:00-8:30 12:15-12:45
2. 8:35-9:05 12:50-13:20
3. 9:10-9:40 13:25-13:55
4. 9:50-10:20 14:05-14:35
5. 10:25-10:55 14:40-15:10
6. 11:00-11:30 15:15-15:45

Svim učenicima i djelatnicima želimo sretnu i uspješnu 2021. godinu.