Poštovani roditelji/skrbnici.

sukladno aktu br:03-34-740/21-2 od 4.2.2021. godine, upućen iz Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB / SBK, a u svezi Programa predškole u školskoj 2020./2021. godini, upućujemo vam P O Z I V za prijavu i upis djece u Program predškole.

Program predškole u 2020./2021. školskoj godini namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja 2021. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu.

Prijava djece i upis obavljati će se svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, u uredu pedagoga škole.

Za prijavu odnosno evidentiranje djeteta, koje će se obavljati u razdoblju od 10. veljače 2021. godine do 10. ožujka 2021. godine, nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije. O početku i načinu realiziranja Programa predškole, biti ćete pravodobno obaviješteni putem službene stranice naše škole, obavijesti na oglasnoj ploči (na ulazu u školu) i preko sredstava javnog informiranja (Radio Vitez ). 

Svi oni koji nisu u mogućnosti osobno doći u prostorije škole radi prijavljivanja djeteta u program predškole isto mogu uraditi putem školske mail adrese skolabila@gmail.com

Za sve potrebne i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

 

                                          S poštovanjem !

 

                                                                                     Ravnatelj OŠ ” Bila”

 Vinko   Bošnjak