Nastavni proces u novoj školskoj 2021./2022. godini, počeo je na vrijeme, u ponedjeljak, 6.9.2021. godine. I ove godine kao i prošle školske godine, nastavni proces počeo je u sasvim drugim okolnostima od uobičajenih. Naime, svi smo svjesni da živimo u vremenu prisutne opasnosti od koronavirusa ( COVID-19 ), pa je zbog toga Ministarstvo obrazovanja KSB/SBK propisalo “Upute za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini”, kojih se svi zajedno moramo pridržavati.
Nadam se da su vas vaši učitelji i razrednici upoznali o sadržaju tih Uputa, te vas molim i pozivam na poštivanje istih. Za sve nejasnoće slobodno se obratite svojim učiteljima, razrednicima i ostalom nastavnom i nenastavnom osoblju (upravi škole, domaru i spremačicama). Sigurno okruženje, zahtjeva određene restriktivne mjere, maksimalnu odgovornost rukovodstva škole, nastavnika i učitelja, kao i prihvaćanje, poštivanje i razumijevanje od strane učenika i vaših roditelja. Vrlo važno je poštivati sve mjere iz Uputa, držati se istih vezanih za dolazak, ulazak i izlazak iz škole, kretanje po školi, rasporeda i organizacije rada u školi i razrednom odjelu, kao i u sanitarnim čvorovima. Uistinu je vrlo važno poštivati Upute i mjere vezane za poštivanje fizičkog kontakta, dezinfekciju ruku, nošenje maski, jer svatko od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i svih ostalih, zdravima.
     Iz Ministarstva obrazovanja nam je također stigao i “Naputak o načinu uporabe, vraćanju i obnavljanju udžbenika”, koje ste vi dobili besplatno.
Nadam se da su vas u svezi navedenog, upoznali vaši učitelji i razrednici, a posebno na članak 1. stavak 7. tog naputka, koji glasi : “Učenici su obvezni omotati udžbenike i voditi računa o njihovu prijenosu i čuvanju u školi i kod  kuće. Zabranjeno je pisati, crtati ili na bilo koji način označavati tekst u udžbenicima koji nisu radnog karaktera”. Čvrsto se nadam da ćete se strogo pridržavati navedenog, jer u protivnom ste dužni nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika.
     Na kraju vam svima želim poručiti da vas u vašim zadaćama, za novu školsku godinu, nadahnjuju pozitivne strane povratka u školu (kao što su susret s prijateljima, nastavnicima i učiteljima), kao i saznanje da je školsko okružje prirodno okružje, koje je ključno za vaš razvoj, u kojem se vi osjećate najbolje.
U tom ozračju svima nama, a posebno učenicima prvog razreda, želim poticajno okružje te uspješnu novu školsku godinu!
      ŽIVI I ZDRAVI BILI; TE BUDIMO I OSTANIMO ODGOVORNI!
Bila, 7.9.2021. godine                                                                                                                   Ravnatelj škole: Vinko Bošnjak