Sukladno  Instrukcijama  Ministarstva obrazovanja, znanosti,  mladih i športa KSB/SBK, broj:03-31-12/20-15, od 06.04.2020. godine, a u svezi vrednovanja i ocjenjivanja učenika u osnovnim školama KSB, želimo vas informirati o sljedećem:

 • Proces  vrednovanja / ocjenjivanja u redovitoj nastavi predstavlja ozbiljan i zahtjevan proces, a vrednovanje i ocjenjivanje kroz proces nastave na daljinu, koja je po prvi put u povijesti  obrazovnog sustava KSB uspostavljena prije četiri tjedna , predstavlja istinski izazov za sve, a osobito za učitelje /nastavnike, učenike ali i roditelje. Stoga, osnova za uspješno provođenje procesa vrednovanja i ocjenjivanja učenika u osnovnim školama predstavlja povjerenje,  odgovornost i podrška, odnosno povjerenje u stručnost nastavnika, odgovornost učenika i podrška roditelja.
 • Prije samog početka vrednovanja i ocjenjivanja (tjedan dana ranije), sve aktivnosti usmjerit će se na ponavljanje sadržaja, te analiziranje aktivnosti učenika, davanje povratne informacije učenicima o njihovom znanju, nedostacima i što bi trebao konkretno svaki učenik unaprijediti.
 • Učenicima  koji nisu bili  aktivni, učitelj i razrednik će kontaktirati njihove roditelje kako bi se utvrdili razlozi neispunjavanja obveza, te dogovorili mjere koje će motivirati učenika za rad.
 • Uz pomoć stručnih suradnika (pedagoga, psihologa), a na osnovu informacija od strane učenika i nastavnika, te roditelja sačinit će se analiza o procesu provedbe nastave na daljinu, gdje će se donijeti kvalitetan prijedlog mjera podrške učenicima, a posebno učenicima s posebnim potrebama.
 • Prilikom vrednovanja kako u razrednoj tako i u predmetnoj nastavi, pratit će se aktivnost učenika u smislu da li su zadane zadaće i vježbe urađene, te dati učenicima  neki od zahtjevnijih zadataka koji služi sintezi znanja, a poticajni su za učenje (izrada crteža, plakata, sastavaka, kvizova) i na temelju ostvarenog i realiziranog izvesti prvenstveno opisnu pa i brojčanu ocjenu.
 • Također će se pratiti samostalnost učenika  (pri izradi domaćih zadaća, samostalno istraživanje…) koje treba biti vodilja u samostalnom radu, ali i svjesnost vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate.
 • Prednost prilikom provjeravanja znanja učenika, kako za razrednu tako i predmetnu nastavu, davat će se pismenom provjeravanju.
 • Usmeno ispitivanje može se provesti samo jednom do kraja nastavne godine (uz prethodno osiguranu IKT opremu) u slučajevima kada nastavnik ili učenik imaju dvojbu oko zaključne ocjene, odnosno  ukoliko nema dovoljno elemenata za zaključivanje pozitivne (prolazne) ocjene iz pojedinog predmeta (predmetna nastava)
 • Na osnovu svega navedenog , govori nam svima da svi zajedno moramo biti odgovorni, te maksimalno angažirani, kako bi na kraju svi bili sretni i zadovoljni, a prvenstveno učenici.
 • Nažalost, moramo konstatirati (nakon informacija dobivenih od nastavnika ) da imamo nekoliko učenika koji su nesavjesni u izvršavanju određenih zadataka tj. neozbiljnosti pristupanju izvođenja nastave na daljinu.
 • Ono što zabrinjava je činjenica da sve više dobrih učenika zanemaruju postavljene im domaće zadaće ,  pa čak neki ulaze u raspravu s učiteljima i nastavnicima uvjeravajući ih da su oni u pravu, što je nedopustivo i vrlo neozbiljno.
 • Smatramo da je vrlo neozbiljno od pojedinih roditelja (pogotovo u razrednoj nastavi) i činjenica to što umjesto svoje djece pišu zadaće i rješavaju određene zadatke. Na takav način  vi svojoj djeci ne činite dobro, a trebalo bi suprotno od toga, te ih pustiti da sami rade (naravno uz vašu malu pomoć) i učiti ih samostalnom radu.
 • Svakako da vi trebate pomoći svojoj djeci, ali nikako da umjesto njih pišete i rješavate probleme u svezi nastave. Ono što biste vi trebali raditi je konstantno kontroliranje nazočnosti satima i redovitog izvršavanja onih zadataka koji su im postavili učitelji i nastavnici. Nama je jasno da vi niste stalno u mogućnosti pratiti njihovu nazočnost nastavi, zbog svojih obveza vezanih za posao, ali isto tako znamo da povratne informacije dobijate od učitelja i razrednika o njihovom (ne) sudjelovanju u nastavi.
 • Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju u KSB, nastava na daljinu u KSB nastavit će se odvijati u skladu s ranije donesenim Kalendarom rada i Nastavnim planom i programom za školsku 2019./2020. godinu, što osigurava neprekidan tijek nastavnog procesa.
 • Ova činjenica jasno nam govori, da smo svi zajedno  (nastavnici, učenici i roditelji) dužni uredno izvršavati  sve svoje obveze prema školi.
 • Vrlo važno je napomenuti da bez obzira na izvođenje nastave na daljinu, pojedinci mogu biti sankcionirani za neispunjavanje svojih zadaća i obveza prema školi, tj. mogu im se izreći odgovarajuće stegovne mjere.
 • Ukratko ćemo vas upoznati o dužnostima i obvezama kako učenika tako i roditelja, sukladno  zakonu o osnovnoj školi, te aktima škole:

– za upis školskih obveznika  redovito pohađanje nastave i uredno izvršavanje obveza  učenika prema školi, odgovorni su roditelji, odnosno skrbnici učenika.

-novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj roditelj odnosno skrbnik ako ne upiše dijete u osnovnu školu, odnosno ako dijete ne pohađa nastavu.

-ukoliko  učenik neopravdano izostaje s nastave, razrednik je dužan o tome obavijestiti roditelje, pedagoga i ravnatelja škole.

-učenik je dužan redovito pohađati nastavu, redovito raditi zadaće i učiti , te svjesno se zalagati u ispunjavanju školskih obveza.

-učeniku koji se neprimjereno odnosi prema učenju, učiteljima / nastavnicima  mogu se izreći odgojno disciplinske mjere (učestalo neopravdano izostajanje s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, otkazivanja poslušnosti učiteljima i nastavnicima, te drugim djelatnicima škole).

 • Nakon održavanja sastanaka Stručnih aktiva , održat će se i sjednica Učiteljskog vijeća, na kojoj će se analizirati trenutno stanje vezano za izvođenje nastave na daljinu, uz pomoć  IKT opreme. Analizirat će se stanje u svim razredima od (I. do IX.), te će se donijeti konkretni zaključci u svezi poboljšanja kvalitete nastave i prevazilaženje svih poteškoća vezanih za izvođenje nastave na daljinu. Razmatrat će se o eventualnom izricanju odgojno-disciplinskih mjera, za sve one koji ne izvršavaju školske obveze.
 • Želimo vas  također obavijestiti , da smo kao škola, koja vodi brigu o odgoju i obrazovanju djece, za sve probleme koje se dešavaju u našoj Javnoj ustanovi (školi) dužni upoznati Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih,kulture i športa KSB, Centar za socijalni rad i neke druge institucije, ako za time ima potrebe, a sve s ciljem da pomognemo svima u rješavanju tih problema.
 • Razumljivo je da je roditeljima sada posebno teško i da roditeljstvo u situaciji karantene, online nastave, nemogućnosti izlaska djece iz kuće, gubitka prihoda, nesigurnosti radnog mjesta, financijskih problema…. postaje puno teže i donosi  nove izazove s kojima se nikome nije lako nositi.
 • Uzimajući  u obzir gore sve navedeno uistinu nam nije bila namjera izlagati vas novom stresu, omalovažavanju ili zastrašivanju, nego dobra namjera, da sve ovo privedemo kraju na dobrobit svih nas, a posebno naših učenika.
 • Svima je jasno da ovakva  trenutna situacija, prouzrokovana  pandemijom Koronavirusa nikomu ne odgovara. Neki  od vas su u umeđuvremenu nažalost ostali bez posla, pa vam ovo još teže pada. Zato uzmite vrijeme, budite strpljivi i tražite podršku jer nam svima sada treba osječaj da nas drugi razumiju.
 • Uz puno razumijevanje za sve ono što nas je snašlo, bez ikakvih dodatnih pritisaka jednih prema drugima, pozivamo vas da još boljom komunikacijom na relaciji učitelj – učenik -, učitelj – roditelj, roditelj – škola, riješimo sve probleme i nejasnoće.
 • U ovakvim teškim okolnostima življenja i rada, naša međusobna komunikacija ne bi trebala ići u krivom smjeru, jer zato u ovakvim trenucima uopće nema nikakve  potrebe.
 • Svi zajedno trebamo uložiti, a i ulažemo velike napore da sve ide onako kako treba, naravno uz momente manjih padova, te vas još jednom pozivam da sve svoje sugestije, prijedloge, primjedbe i pohvale, u jednom zdravom duhu, zdravoj komunikaciji i toleranciji, rješavamo isključivo na dobrobit naših učenika.
 • Vrijeme brzo prolazi, do kraja nastavne godine ima malo vremena, zato vas još jednom molim  i apeliram na maksimalno angažiranje i odgovornost, kako bi svi na kraju bili sretni i zadovoljni, a najviše učenici.
 • Molim vas da vaši komentari idu u smjeru rješavanja problema, a ne nikako u suprotnom smjeru, te vas pozivam da nam se slobodno javite putem naše školske e-mail adrese, a sve odgovore ćete dobiti na vrijeme.
 • Ukoliko o sada imate problema sa IKT opremom, javite nam se. Uz pomoćMinistarstva obrazovanja KSB i nekih donatora, kao i škole, nekoliko učenika je dobilo potrebitu IKT opremu tako da sada neometano može pratiti nastavu na daljinu. Očekujemo povratne informacije od drugih donatora, kojima smo se obratili za pomoć.

 

 •  U vjeri kako ćemo se brzo vratiti u školu te ponovo čuti školsko zvono, želim vam svako dobro.

 

RAVNATELJ ŠKOLE

  VINKO BOŠNJAK