Sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, za KSB-a, obavještavamo sve učenike četvrtih razreda i njihove roditelje/skrbnike, da se u petom razredu izvodi izborna nastava iz dva predmeta, i to: njemački jezik i informatika.

Izborna nastava odnosi se na učenikov osobni izbor određenog nastavnog predmeta iz ponude nastavnih predmeta kao izborni odgojno – obrazovni sadržaj u školi.

O učenikovu izboru i obvezatnosti pohađanja izborne nastave potrebno je obavijestiti roditelje/skrbnike, što ovom prilikom i činimo.

Svrha organiziranja izborne nastave jest omogućavanje slobode u kreiranju odgojno – obrazovnog procesa, proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno – obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačani interes.

Stručni suradnik, pedagoginja škole pripremila vam je anketni listić, upitnik s pitanjem: “Želiš li pohađati izbornu nastavu iz nastavnih predmeta njemački jezik i informatika?”.

Molimo vas da učenici i roditelji, kroz razgovor, odgovore na poslani upitnik. Svoju odluku proslijedit ćete učiteljicama koje će vaše zbirne odluke proslijediti upravi škole.

Bila, 8. 5. 2020. g.

Uprava škole