Poštovani roditelji/skrbnici,

uz ispriku što vam se nisam ranije obratio, imam potrebu da vam se i na ovakav način obratim te da vas mogu pozdraviti na početku nove školske godine, zaželjeti vam puno sreće i zdravlja i zajednički uspjeh u radu.

Iza nas je školska godina koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina puna izazova.

Nadam se da ste upoznati sa Uputama ministarstava obrazovanjanu kojima se nalaze preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u školama u uvjetima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19, a sve s ciljem osiguravanja sigurnih uvjeta izvođenja odgojno-obrazovnog rada.

Epidemiolozi sustavno ukazuju na činjenicu da je dijete/učenik u školi siguran kao i kod kuće. Ovdje treba napomenuti da su iznimka djeca/učenici koji spadaju u izrazito rizične skupine za koje je preporučeno da tijekom epidemije COVID-19 nastavu prate isključivo na daljinu.

Za takvu djecu/učenike odgojitelji će roditeljima pružiti pomoć i podršku.

Škola će za takve učenike osigurati sudjelovanje u nastavi na daljinu.

Za sve ostale učenike nastava se održava u školi, a ako to epidemiološka situacija bude zahtijevala s ciljem smanjenja komunikacije između učenika, moguće je izvođenje nastave po mješovitom modelu (dijelom u školi, dijelom na daljinu) ili u krajnjem slučaju samo na daljinu.

Kao što sam već napomenuo, zbog sigurnosti djece/učenika u školi, u Uputama su preporučene mjere kojih se svi, a to znači i roditelji djece/učenika, trebaju pridržavati.

Na web stranici škole nalaze se Upute s mjerama vezanim uz dovođenje i odvođenje djece, potrebu mjerenja i evidentiranja temperature djeteta svakog dana prije odlaska u školu, pravila kojih se trebaju pridržavati (npr. fizički razmak, različito vrijeme ulaska u školu i sl.).

Vi kao roditelji morate biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati mjera te da svako nepridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze te  zatvaranja škola!

Stoga vam preporučujem da sa svojom djecom, bez obzira na dob djeteta, što više razgovarate o onome što trebaju činiti da zaštite svoje, ali i zdravlje članova obitelji, vršnjaka i drugih.

Roditelji učenika koji neće moći nastavu pohađati u školi s vršnjacima ili onih koji će možda nastavu pratit na daljinu, trebaju svom djetetu biti pomoć i podrška.

Za učenike kojima je potrebno bit će organizirana dopunska i dodatna nastava.

Iako je roditljima ograničena mogućnost ulaska u školu, vi i dalje imate obvezu pratiti napredovanje svog djeteta.

Stoga je i ove godine predviđena komunikacija nastavnika/učitelja s roditeljima.

U komunikaciji s nastavnicima/učiteljima, preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.

Učenik ima obvezu pohađanja nastave, a roditelj ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti ili zatražiti izostanak sukladno Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Na kraju svima želim poručiti da nas u našim zadaćama, za novu školsku godinu, nadahnjuju pozitivna strana povratka u školu kao i saznanje da je školsko okružje prirodno okružje ključno za razvoj djece/učenika u kojem se oni osjećaju najbolje.

U tom ozračju svima nama želim poticajno okružje te uspješnu novu školsku godinu.

Za sva pitanja, prijedloge, sugestije, podrške u radu i za sve drugo, kao i do sada stojim vam na raspolaganju.

 

Živi i zdravi bili te budimo i ostanimo odgovorni!

 

Bila, 25. 9. 2020. godine                                                                                              Ravnatelj škole: Vinko Bošnjak