Obavještavam sve učenike i djelatnike da je zadnji nastavni dan za školsku 2019./2020. godinu u petak, 12. 6. 2020. godine, uz napomenu da prvi razredi završavaju u petak, 05. 6. 2020. godine.

Svim učenicima želim uspješan završetak nastavne godine i sretan početak nove 2020./2021. školske godine.

O terminima roditeljskih sastanaka i o načinu preuzimanja uvjerenja, zbog pandemije COVID- 19, bit ćete obaviješteni od strane vaših učitelja i razrednika na sam dan završetka nastavne godine.

Sve udžbenike i knjige koje ste zadužili iz naše knjižnice, u dogovoru  s učiteljima  i razrednicima  o načinu vraćanja , trebate vratiti u školu.

O terminu početka nastavnog procesa i o rasporedu smjena za školsku 2020./2021. godinu, bit ćete na vrijeme obaviješteni putem WEB stranice naše škole.

Na kraju želim se zahvaliti svim učenicima i uputiti im iskrene čestitke na dostojanstvenom predstavljanju naše škole na natjecanjima  koja su se realizirala do prekida nastavnog procesa, gdje su ostvareni odlični rezultati, te na najbolji način promovirali sebe, svoje učitelje i nastavnike, kao i ime naše škole.

Također vam se želim zahvaliti na sudjelovanju u realizaciji nastave na daljinu (online nastava), zbog pandemije COVID-19, i na ispunjavanju svih vaših obveza prema školi. Nažalost pojedini učenici nisu to shvatili ozbiljno, te nisu izvršili na vrijeme svoje obveze prema školi, što će se odraziti na njihov konačni uspjeh na kraju nastavne godine, a za to su sami krivi.

Svim učenicima želimo sretan ljetni raspust!

RAVNATELJ ŠKOLE

VINKO BOŠNJAK

Bila, 28. 5. 2020. godine