Povodom Dana učitelja raspisan je nagradni natječaj za sve učenike naše škole. Nakon pregledavanja svih pristiglih radova, a bilo ih je uistinu dosta, objavljujemo imena učenika koji su napisali pet najboljih pjesama:
Andrea Mišković 2.a
Jakov Frljić 3.c
Marko Jukić-Sunarić 3.b
Ena Rajković 6.a
Anja Bajo 6.b
Svim učenicima zahvaljujemo na sudjelovanju u nagradnom natječaju, a najbolji će dobiti diplome i nagrade koje su osigurane od strane škole.