U četvrtak, 31. kolovoza, u prostorijama Osnovne škole „Bila“ održan je seminar za stručno usavršavanje učitelja razredne nastave i stručnih suradnika u osnovnim školama KSB-a koje nastavu izvode po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Seminar pod nazivom „Diskriminacija djece s poteškoćama“  u organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB-a uspješno je realizirala Kristina Katava-Mlakić, profesor razredne nastave.
Učitelji i stručni suradnici iz šesnaest osnovnih škola naše županije imalli su priliku uvidjeti kako su negativni stavovi okoline, nedostatak adekvatne politike i zakona te neprovođenje donesenih odluka pridonijeli diskriminaciji najranjivije populacije u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti te obrazovanju.
Cilj predavanja je bio ukazati na svakodnevnu diskriminaciju i ojačati kompetencije prosvjetnih djelatnika kako bi mogli prepoznati i reagirati na diskriminaciju koju djeca i njihove obitelji doživljavaju.
Kristina K.Mlakić