O problemu širenja obične sezonske gripe smo vas u proteklim godinama već više puta obavještavali.

U zadnjih nekoliko dana imamo dosta učenika koji osjećaju simptome obične sezonske gripe te s takvim simptomima dolaze u školu.

Stoga vas još jednom želim upoznati o sljedećem :

Učenici i svo nastavno i vannastavno osoblje škole trebaju redovito prati ruke sapunom i vodom, naročito nakon kašljanja i kihanja. Za brisanje ruku trebate koristiti svoje osobne paloma maramice.

Ukoliko netko dobije bilo kakav oblik gripe neophodno je da se javi liječniku, a radi svog osobnog oporavka, kao i zaštite drugih učenika i ostalog osoblja škole, trebalo bi da ostanu kod svojih kuća.

U školu se učenik i ostalo osoblje škole može vratiti , nakon što 24 sata nema temperaturu, to jest da u školu mogu doći tek nakon što su potpuno izliječeni.

U svim toaletima postoje posudice koje su napunjene sredstvima za pranje ruku (tečni sapun). Molim vas i ujedno upozoravam da te posudice ne uništavate i da u njih ne sipate sokove i slično (kao što se događalo ranije), jer na takav način dodatno ugrožavate sve nas zajedno. Za sve one koji to budu radili, bit će poduzete odgovarajuće stegovne mjere sukladno Pravilniku o pedagoškim mjerama.

Molim svo nastavno osoblje da na svojim satima, bar pet minuta razgovaraju sa učenicima o ovoj problematici, kako bi im dodatno objasnili opasnosti širenja, ne samo obične sezonske gripe, nego i drugih oblika gripe i zaraznih bolesti (žutica, šuga, svinjska i ptičja gripa i još uvijek prisutno oboljenje koronavirusa).

Ukoliko primjetite da u bocama nedostaje tečnog sapuna (a zato je odgovoran domar škole) ili da netko u te boce sipa nešto drugo, odmah trebate sve to prijaviti dežurnom nastavniku, kako bismo na vrijeme reagirali i poduzeli odgovarajuće mjere.

Molim vas da ovu obavijest i upozorenje shvatite vrlo ozbiljno, kako bismo izbjegli sve neugodne situacije.

Ovom prilikom vam se svima želim zahvaliti i uputiti iskrene čestitke na vrlo uspješnoj organizaciji školske manifestacije “Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje”

Svim sudionicima ove smotre, kao i onima koji su sudjelovali na općinskoj i županijskoj smotri, želi uputiti iskrene čestitke i zahvalu za dostojanstveno i kulturno ponašanje u vrijeme trajanja navedenih smotri.

Posebne čestitke idu učenicima i njihovim učiteljima/razrednicima, koji su na školskoj smotri “Dani kruha”, osvojili prva tri mjesta, a to su :

  1. mjesto –   I. a – učiteljica, Anita Stojičić
  2. mjesto –  II. a – učiteljica, Eva Rajković
  3. mjesto – IX. a – razrednik, Emanuela Totić

Tijekom ovoga tjedna, uprava škole uručit će pohvalnice za osvojena prva tri mjesta.

Iz Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, stigla nam je obavijest u vezi Programa predškole u školskoj 2023./2024.godini, kao i Poziv roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u KSB, za prijavu i upis djece u Program predškole.

Ovaj Program predškole namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja 2024. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu.

Prijava odnosno evidentiranje djece za Program predškole, obavljati će se u razdoblju od 26. listopada do 17.studenoga 2023. godine.

Molim vas da o ovome obavijestite svoje roditelje, rođake i susjede, a o svemu ovome bit ćete obaviješteni i putem naše školske web stranice.

 

Bila, 23. listopada 2023. godine                                        Ravnatelj škole :

 

                                                                                          Vinko Bošnjak, prof.