Zbog učestalog dolaženja učenika u školu nakon završetka nastave, pogotovo kada je druga smjena u pitanju, želim sve učenike podsjetiti na sljedeće :

Sukladno članku 8. Pravilnika o kućnom redu OŠ “Bila”, zadržavanje učenika u školskoj zgradi dopušteno je samo za vrijeme nastave po utvrđenom rasporedu satnice.

Učenici koji nemaju sat ili nisu na satu iz bilo kojih razloga, ne mogu se zadržavati u školskoj zgradi, ni u dvorištu škole….

Takođe, sukladno članku 38. Kodeksa ponašanja učenika OŠ “Bila”, učenici se po završetku nastave ne zadržavaju u školskom dvorištu, niti smiju dolaziti u suprotnu smjenu (izuzev ako postoji potreba), jer se na takav način  ometa nastavni proces.

Pripadnici Policijske stanice Vitez su obaviješteni o stalnom dolaženju drugih osoba s motorima, skuterima i drugim prijevoznim sredstvima te tako narušavaju nastavni proces kako u prvoj tako i u drugoj smjeni, te će sukladno toj obavijesti povremeno dolaziti u ophodnju i temeljem Zakonskih regulativa iste sankcionirati na licu mjesta.

U zadnjih nekoliko godina , pa evo i sad na početku ove školske godine, dosta učenika pri odlasku svojim kućama zaboravljaju svoje osobne stvari (jakne, majice, torbe i slično), a prema članku 37. Pravilnika o kućnom redu u OŠ “Bila”, učenici kod napuštanja školskog prostora trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari tijekom vašeg boravka u školi, a sve ostavljene stvari se čuvaju najviše 30 dana, a nakon toga se daju u humanitarne svrhe.

Isto tako, sukladno članku 17. Pravilnika o kućnom redu U OŠ “Bila”, učenici putnici trebaju se kulturno i primjereno ponašati u školskom autobusu (kombiju). Oni učenici koji se nepristojno ponašaju u školskom autobusu (kombiju), sami će snositi odgovornost ukoliko im se zabrani prijevoz istim, a na to puno pravo ima vlasnik autobusa (kombija).

Sukladno članku 50. Pravilnika o kućnom redu OŠ “Bila” i članku 40. Kodeksa ponašanja učenika OŠ “Bila”, učenik koji postupi suprotno odredbama 

Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima škole te je dužan poštivati odredbe Kodeksa ponašanja učenika OŠ “Bila”.

 Iz svega navedenog, jasno vam je svima da se trebaju poštivati sva Pravila kućnog reda i rada, Kodeksa ponašanja i svih drugih pravila škole, kako se nebi protiv onih koji isto ne poštuju, pokrenuo stegovni postupak, sukladno Pravilniku o pedagoškim mjerama.

Molim i pozivam sve učitelje i razrednike da o ovim pitanjima razgovaraju sa svojim učenicima te da o istim upoznaju i roditelje naših učenika.

Pozivam sve učenike da pročitaju Pravilnik o kućnom redu u OŠ “Bila”, koji se nalazi u hodniku u prizemlju škole te se na takav način još dodatno upoznate s normama kulturnog ponašanja i svih prava i obveza.

 

Bila, 19. listopada 2023. godine                               Ravnatelj škole :

 

                                                                                  Vinko Bošnjak, prof.